Header

A hallgatók által igénybevehtő szolgáltatások

Könyvtárszolgáltatás igénybevétele

A könyvtár szolgáltatását minden hallgató, bármely képzési formába iratkozott be, a könyvtári szabályzatban foglalt kedvezmények igénybevételére jogosult igénybe venni. A beiratkozás alapjául az érvényes diákigazolvány szolgál. A beiratkozás személyesen, a belépési nyilatkozat kitöltésével történik.
A könyvtárhasználat szabályait és a könyvtárhasználók jogait a könyvtári szabályzat tartalmazza, melyet minden hallgatónak kötelessége megismerni.

A könyvtár nyitva tartása az oktatáshoz igazodva időszakonként változik.
Szorgalmi időszakban a könyvtár egyes részlegei az alábbi időpontokban fogadják a könyvtárlátogatókat:

Központi Könyvtár, Természettudományi Szakrészleg,Médiatár, Folyóirattár: "A" épület földszint
Címe: 3300 Eger, Eszterházy tér 1., Tel.: 36/520-400/2035; 2183; 2161; 2162;
hétfő: 8 - 20.00
kedd: 8 - 20.00
szerda: 8 - 20.00
csütörtök: 8 - 16.00
péntek: 8 - 20.00
szombat, vasárnap: Zárva

Irodalomtudományi Szakrészleg: "A" épület, I. emelet 214. sz. terem, Bibliotheca Eszterhazyana
Címe: 3300 Eger, Eszterházy tér 1., Tel.: 36/520-400/2074;
hétfő: 8 - 20.00
kedd: 8 - 20.00
szerda: 8 - 20.00
csütörtök: 8 - 16.00
péntek: 8 - 20.00
szombat, vasárnap: Zárva

Nyelvtudományi Szakrészleg: "A" épület I. emelet 212. sz. terem
Címe: 3300 Eger, Eszterházy tér 1.Tel.: 36/520-400/2198;
hétfő: 8 - 20.00
kedd: 8 - 20.00
szerda: 8 - 20.00
csütörtök: 8 - 16.00
péntek: 8 - 20.00
szombat, vasárnap: Zárva

A vizsgaidőszakokban (dec. 20 - jan. 31-ig és máj. 20 - jún. 30-ig) és tanítási szünetben módosul a nyitva tartási idő, amit a könyvtár külön tájékoztatóban határoz meg.

A könyvtár működéséről, adatairól az interneten is tájékozódhat a http://www.ektf.hu/konyvtar címen.

Hell Miksa Hallgatói Információs Központ szolgáltatásai

A központ az egyéni tanulás szükségleteinek kielégítését szolgálja. Olyan tudásbázis, amelyben 104 nagy teljesítményű munkaállomás segítségével a tanulmányokhoz szükséges információk elérhetők.
A központ a hallgatók számára korlátlan Internet hozzáférést biztosít. Lehetővé teszi az ALEPH integrált könyvtári rendszer, a Neptun egységes tanulmányi rendszer és az SGI médiaszerver használatát.
A felhasználók beléptetése és az egyéb szolgáltatások (nyomtatás, fénymásolás, szkennelés stb.) ellentételezése az egységes hallgatói chipkártyával történik. A naprakész követhető autentikációt egy Active Directory szerver biztosítja.
A HIK Távoktatási Inkubációs Pontként is működik, ahol a távoktatásban résztvevő hallgatók konzultációt folytathatnak tantárgyi tutoraikkal a WebCT távoktatási szoftver felületén keresztül.

Tudományos kutatási lehetőségek

A főiskolai hallgatók bekapcsolódhatnak a tanszékeken folyó tudományos kutatómunkába. Minden tanszéken működik tudományos diákkör (TDK). A munkában történő részvételről információk a tanszékeken szerezhetők. A TDK-k tagjai helyi és országos konferenciákon mutathatják be tudományos kutatásaik eredményeit.
A Környezettudományi Tanszéken működik a "Környezeti infótár" és a "Falco-csoport", melyek munkájába a környezetvédelem szakos hallgatókon túlmenően bármely szakos hallgató bekapcsolódhat.

Sportolási lehetőségek

Diák Szabadidő és Sport Club
Hat sportágban nyújtunk edzési és versenyzési feltételeket hallgatóinknak:
Atlétika - női, férfi (Seres János) 4178
Kézilabda - női (Bocz Árpád) 4102
Kézilabda - férfi (Sütő László) 4178
Kosárlabda - női (Széles-Kovács Gyula) 4227
Kosárlabda - férfi (Széles-Kovács Gyula) 4227
Röplabda - női (Dr. Szabó Béla) 4226
Röplabda - férfi (Hajdu Pál) 4102
Torna - női (Szalay Gábor) 4228
Torna - férfi (dr. Fügedi Balázs) 4102
Úszás - női (Bíró Melinda) 4178
Úszás - férfi (Sütő László) 4178

Fitneszcentrum (4237-es mellék)

Az Almagyardombi Kollégium alagsorában, színvonalas konditerem és szauna található, ahol fittségvizsgálat és életmód-szaktanácsadás is folyik.
Nyitva tartás:
naponta 7.00-10.00 és 15.00-20.00 óráig
szombaton 9.00-12.00-ig.

Részvétel az énekkarban és zenekarban

A főiskolai kórusba (női kar és vegyes kar) nem ének-zene zakos hallgatókat is szeretettel várnak.
Kóruspróbák időpontjai:
Hétfő 16.25-18.05
Csütörtök 16.25-18.05
A főiskola zenekarába várják a jó hangszertudással rendelkező nem ének-zene szakos hallgatókat is.
Zenekari próba időpontjai:
Kedd 17.15-18.45

Egyéb kulturális lehetőségek

Egres Néptánc Együttes
Az Eszterházy Károly Főiskola Egres Néptánc Együttese 2003 őszén alakult. Megalakulásuk óta többször arattak sikert Miskolcon, Sárospatakon, Salgótarjánban, Budapesten és Egerben. Rendszeres meghívottjai az Agria Nemzetközi Néptánc Fesztiválnak és színvonalas előadásaik alapján kaptak meghívást Lengyelországba 2006. tavaszán egyhetes turnéra. 2007. augusztusában a Gyimesben eredeti környezetben tanulhatják egy hétig az erdélyi táncokat, novemberre pedig Litvániába kaptak meghívást a vilniusi Egyetem Nemzetközi Néptánc Fesztiváljára. Az évi 10-12 föllépésre heti két próbával - hétfőn és szerdán este 7-10-ig - készülnek Bécsi Gyula vezetésével. Az Egres Néptánc Együttes továbbra is várja a néptánc, a népi kultúra lelkes barátait.

Új Színházi Műhely
2006 őszén egy olyan műhely kezdte meg működését, melyben nagy szerepet kapott a közösség és személyiségfejlesztő tréning. Egy kreatív alkotó csoport alakult, akik a színházi munka alapelemeivel ismerkedve a színjátszás gyakorlatával, darab- és szituáció elemzésekkel, színpadi szituációk teremtésével foglalkoznak a próbamunka során. Első bemutatkozásuk, a saját maguk által írott Szerelem, születés szerelem című emlékjáték nagy sikert aratott a hallgatók körében. Előadásukkal meghívást kaptak a Zsámbéki Találkozóra és a Pécsi Egyetemi Színjátszók Fesztiváljára. Az Új Színházi Műhely vezetője: Jónás Péter, az egri Gárdonyi Géza Színház dramaturgja, rendező. A színház barátait minden hétfőn este 7-10-ig várják próbáikra.

Versbarátok Köre
A főiskola kulturális programigazgatósága félévente jelenteti meg vers-, prózaíró pályázatait, legtehetségesebbek már eljutottak rangos irodalmi lapokban való megjelenésig regionális és országos szinten. A Miskolci Egyetemmel közösen évente meghirdetett pályázatok legsikeresebb írásaiból eddig már három válogatott kötet jelent meg, s egyik legtehetségesebb hallgatónk diplomája mellé megkapta első önálló verses kötetét is. A versmondóink rendszeres résztvevői a főiskola kulturális életének, megjelennek az országos egyetemi-, főiskolai versenyeken, ahonnan rangos díjakkal térnek haza.

Sotto Voce Quartett - Jazz Trió
A főiskola két művészeti együttese közös koncerteket ad, tagjai harmadéves ének-zene szakos hallgatók - Bódi Hedvig, Schmiedmeiszter Szilvia, Tankovits Ádám, Klem Dénes és Tanyi Sándor.. A Líceumban rendezett koncertek mellett sikeres föllépéseik voltak a környékbeli városokban és Budapesten. Eleinte klasszikus művekből állították össze műsoraikat, de mára már a jazz, blues, Beatles feldolgozások és kortárs művek is kedvelt műfajukká váltak. Eddigi legnagyobb sikerüket Litvániában, a főváros egyetemén adott koncertjükkel aratták. Az őszön Lengyelországba, a tavaszra pedig Belgiumba, a genti egyetem fesztiváljára kaptak meghívást.

Eszterházy-bérlet
A hallgatói önkormányzatok és a kulturális programigazgatóság közös szervezésében hallgatóink önálló színházbérlettel rendelkeznek. Félévente két nagyszínházi és két stúdió előadást biztosít a főiskolai bérlet, melyhez kapcsolódóan a Gárdonyi Géza Színházzal kialakított jó kapcsolat alapján művész - közönség találkozók társulnak a Líceum televízió közreműködésével. A színház bérlet költségeinek 50%-át a főiskola biztosítja.

Filharmónia bérlet
A színházbérlet analógiájára az Országos Filharmónia egri hangverseny bérletsorozatára egész évadra szóló bérletet biztosítunk - korlátozott számban - ugyancsak 50%-os térítés mellett.
Fenti lehetőségekről további információt a kulturális programigazgatónál - Jónás Zoltán - lehet szerezni (520-414, vagy 520-400/2176, email:


Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok