Header

Szakfelelősök

Szak Szakfelelős
Bölcsészettudományi Kar

Anglisztika BA

Dr. Vermes Albert PhD
főiskolai docens
vermes@ektf.hu


Elektronikus ábrázolás BA
Szurcsik József
Munkácsy-díjas képzőművész, főiskolai docens
rajz@ektf.hu

Ének zene BA
Dr. Gábos Judit DLA
főiskolai tanár
gabos@ektf.hu

Germanisztika BA
Dr. Harsányi Mihály PhD
főiskolai docens
harsanyi@ektf.hu

Képi ábrázolás BA
Földi Péter - Munkácsi-díjas festőművész, Érdemes művész, főiskolai tanár
rajz@ektf.hu

Magyar BA
Dr. Zimányi Árpád CSc
főiskolai tanár
zimanyi@ektf.hu

Plasztikai ábrázolás BA
Dr. Erdős Júlia
főiskolai tanár
rajz@ektf.hu

Romanisztika (francia) BA
Novotnyné dr. Vágási Margit PhD
főiskolai tanár
vagasim@ektf.hu

Szabad bölcsészet BA
Dr. habil Loboczky János CSc
főiskolai tanár
loboczky@ektf.hu

Történelem BA
Dr. Gebei Sándor
MTA doktora, egyetemi tanár
gebeis@ektf.hu

Amerikanisztika (diszc) MA
Prof. Dr. Vadon Lehel
egyetemi tanár
lvadon@ektf.hu

Angoltanár MA
Dr. Vermes Albert PhD
főiskolai docens
vermes@ektf.hu

Vizuális és környezetkultúra tanár MA
Szurcsik József
Munkácsy-díjas képzőművész, főiskolai docens
rajz@ektf.hu

Ének zene tanár MA
Dr. Gábos Judit DLA
főiskolai tanár
gabos@ektf.hu

Magyartanár MA
Dr. Zimányi Árpád CSc
főiskolai tanár
zimanyi@ektf.hu

Történelemtanár MA
Dr. Gebei Sándor
MTA doktora, egyetemi tanár
gebeis@ektf.hu

Etikatanár MA
Dr. habil Loboczky János CSc
főiskolai tanár
loboczky@ektf.hu

Franciatanár MA
Novotnyné dr. Vágási Margit PhD
főiskolai tanár
vagasim@ektf.hu

Kommunikációtanár MA
Dr. Varga Gyula CSc
főiskolai tanár
hvgy@ektf.hu
   
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Emberi erőforrások BA
Dr. Kádek István PhD
főiskolai docens
kadek@ektf.hu

Gazdálkodási és menedzsment BA
Dr. Zám Éva CSc
főiskolai tanár
zam@ektf.hu

Kommunikáció és médiatudomány BA
Dr. Pólya Tamás PhD
egyetemi docens
polya@ektf.hu

Nemzetközi tanulmányok BA
Ráczné Dr. Horváth Ágnes PhD
főiskolai tanár
raczagi@ektf.hu

Turizmus-vendéglátás BA
Dr. Kovács Tibor PhD
főiskolai docens
kovacstibor@ektf.hu

Ember és társadalom műveltségterületi tanár MA
Ráczné Dr. Horváth Ágnes PhD
főiskolai tanár
raczagi@ektf.hu

Nemzetközi tanulmányok BA
Dr. Majtányi Balázs
egyetemi docens
balazs.majtenyi@ektf.hu

Gazdalkodasi menedzserasszisztens
Demeter László
tanársegéd
demeterl@ektf.hu

Idegenforgalmi szakmenedzser
Dr. Kovács Tibor PhD
főiskolai docens
kovacstibor@ektf.hu

Intézményi kommunikátor
Dr. Pólya Tamás PhD
egyetemi docens
polya@ektf.hu

Pénzügyi szakügyintéző
Hollóné dr. Kacsó Erzsébet PhD
főiskolai tanár
hollone@ektf.hu

Projektmenedzser asszisztens
Dr. Kovács Tibor PhD
főiskolai docens
kovacstibor@ektf.hu

Számviteli szakügyintéző
Námor Anna
főiskolai docens
namor@ektf.hu
   
Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar
Tanári mesterképzés Dr. Nagy Mária CSc
habilitált egyetemi tanár
nagymaria@ektf.hu

Andragógia BA

Egyeztetés alatt!

Informatikus könyvtáros BA
Dr. Kis-Tóth Lajos PhD
főiskolai tanár
ktoth@ektf.hu

Pedagógia BA
Dr. Sallai Éva PhD
egyetemi docens
sallai.eva@t-online.hu, sallaieva@ektf.hu

Mozgóképkultúra és médiaismeret BA
Dr. Forgó Sándor PhD
főiskolai tanár
forgos@ektf.hu

Szociálpedagógia BA
Dr. Ludányi Ágnes PhD
főiskolai docens
lag@ektf.hu

Csecsemő és kisgyermeknevelő BA
Dr. Estefánné dr. Varga Magdolna PhD
főiskolai tanár
estefan@ektf.hu

Mozgóképkultúra és médiaismeret tanár MA
Dr. Szíjártó Imre PhD
főiskolai docens
szimre@ektf.hu

Pedagógiatanár MA
Dr. Sallai Éva PhD
egyetemi docens
sallai.eva@t-online.hu, sallaieva@ektf.hu

Informatikus könyvtáros (diszc) MA
Dr. Tóvári Judit CSc
főiskolai tanár
tovarij@ektf.hu

Játék- és szabadidő-szervező tanár MA

Egyeztetés alatt!

Multikulturális nevelés tanára MA
Dr. Balázs Sándor PhD
főiskolai tanár
balazs@ektf.hu

Inkluzív nevelés tanára MA
Dr. Estefánné dr. Varga Magdolna PhD
főiskolai tanár
estefan@ektf.hu

Család- és gyermekvédő tanár MA
Dr. Szilágyi István PhD
főiskolai tanár
szistvan@ektf.hu

Tehetségfejlesztő tanár MA
Dr. Hatvani Andrea PhD
főiskolai docens
hatvania@ektf.hu

Kollégiumi nevelőtanár MA
Dr. Gaál Gabriella PhD
főiskolai docens
gaalgabriella@ektf.hu

Pedagógiai értékelés és mérés tanár MA
Dr. Kis-Tóth Lajos PhD
főiskolai tanár
ktoth@ektf.hu

Csecsemő- és kisgyermeknevelő, gondozó
Dr. Dávid Mária PhD
főiskolai tanár
davidm@ektf.hu

Ifjúságsegítő
Dr. Hanák Zsuzsanna PhD
főiskolai tanár
hanak@ektf.hu

Médiatechnológus asszisztens
Dr. Forgó Sándor PhD
főiskolai tanár
forgos@ektf.hu
   
Természettudományi Kar

Biológia BSc
Dr. Orbán Sándor DSc
egyetemi tanár
orban@ektf.hu

Földrajz BSc
Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona PhD
főiskolai docens
pajtokil@ektf.hu

Kémia BSc
Dr. Habil. Rácz László
főiskolai tanár
rleger@ektf.hu

Környezettan BSc
Dr. Habil. Kárász Imre CSc
egyetemi tanár
karasz@ektf.hu

Matematika BSc
Dr. Habil Mátyás Ferenc
főiskolai tanár
matyas@ektf.hu

Programtervező informatikus BSc
Dr. Holovács József DSc
egyetemi tanár
holovacs@ektf.hu

Sportszervező BSc
Dr. Müller Anetta PhD
főiskolai docens
mulleer_anetta@freemail.hu

Testnevelő-edző BSc
Prof. Dr. Szabó Béla
egyetemi tanár
szabobe@ektf.hu

Bortechnológus
Dr. Habil. Rácz László
főiskolai tanár
rleger@ektf.hu

Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozó
Pénzesné dr. Kónya Erika
főiskolai docens
konya@ektf.hu

Hulladékgazdálkodási technológus
Dr. Murányi Zoltán PhD
főiskolai tanár
mzperx@ektf.hu

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens
Dr. Juhász Tibor PhD
főiskolai adjunktus
juhaszti@ektf.hu

Web-programozó
Dr. Kusper Gábor PhD
főiskolai docens
gkusper@aries.ektf.hu

Informatikatanár MA
Dr. Holovács József DSc
egyetemi tanár
holovacs@ektf.hu

Földrajzatnár MA
Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona PhD
főiskolai docens
pajtokil@ektf.hu

Kémiatanár MA
Dr. Habil. Rácz László
főiskolai tanár
rleger@ektf.hu

Matematikatanár MA
Dr. Habil Mátyás Ferenc
főiskolai tanár
matyas@ektf.hu

Testnevelő tanár MA
Dr. Honfi lászló PhD
főiskolai tanár
honfil@ektf.hu
 
Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok