Header

Vizuális és környezetkultúra tanár
Nappali tagozat

 A képi gondolkodás és esztétikai ítéletalk. a víz. nev.-ben
 A művészettörténet és a műelemzés tanításának módszertana
 Kreativitási modellek a vizuális nevelésben
 Reprezentációelméletek I. (képiségelméletek)
 Színes Képalakítás III. (műelemzés)
 Téralkotás III. (műelemzés)
 Kreatív feladattervezés
 A környezet- és tárgykultúra helye a vizuális nevelésben
 Képalkotó műtermi gyakorlat I.
 Képalkotó műtermi gyakorlat II.
 Téralkotás I.
 Téralkotás II.
 Vizuális médiumok I. (állókép)
 Vizuális médiumok II. (mozgókép)
 Tanítási gyakorlat
 Zárószigorlat

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok