Header

Magyartanár
Levelező tagozat

 A magyar nyelv és irodalom tanítása
 A magyar nyelvtörténet korszakai és forrásai
 A nyelvi szintek grammatikája
 A nyelvleírás újabb irányzatai
 Az anyanyelvi nevelés módszertana
 Az irodalom és a társművészetek medialitása
 Az irodalom nyelvisége
 Az irodalomtanítás módszertana
 Beszédelmélet és szövegkutatás
 Irodalmi komparatisztika
 Kortárs irodalom
 Műfaj- és eszmetörténet
 Nyelv, kultúra, társadalom
 Szövegolvasás, interpretáció
 Tudásbázisok alkalmazása a magyartanításban
 Gyermek- és ifjúsági irodalom
 Helyesírás-tanításunk pedagógiája
 Iskolai gyakorlat
 Zárószigorlat
 Elektronikus tanulási környezetek
 A pedagógiai kutatás kvantitatív módszerei
 Pedagógiai tervezés és értékelés
 Pedagógiai esetmegbeszélés
 Pedagógiai képességfejlesztés
 A tanulók megismerésének pszicholgiája
 Személyiség- és egészségpszichológia
 Szakmai önismeret
 Az egyéni bánásmód pszichológiája
 Önszabályozó tanulás pszichológiája
 Összefüggő egyéni gyakorlat - Portfolió készítése

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok