Header

Etikatanár
Nappali tagozat

 20. századi és kortárs etikai irányzatok
 Szociáletika - a másság etikai problémái (Alkalmazott etika I.)
 Környezeti- és bioetika (Alkalmazott etika II.)
 A művészetek és az erkölcsi nevelés
 Általános etika (metaetika)
 Etikatörténet (etikai tradíciók)
 Filozófiai antropológia
 Morálfilozófiák és személyiségetikák
 A hatalom mikrofizikája
 Vallásfilozófia és vallási antropológia (vallások, ethoszok)
 Üzleti etika (gazdaság és etika)
 A gyermekfilozófia etikai vonatkozásai
 Szakmódszertan -eleméleti alapozás
 Szakmódszertan gyakorlat
 Iskolai gyakorlat
 Zárószigorlat
 Retorika és etika

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok