Header

Ember és társadalom műveltségterületi tanár
Nappali tagozat

 Morálfilozófiák és személyiségetikák
 Üzleti etika (gazdaság és etika)
 Ember és környezete
 Társadalmi és jogi normák
 Demokráciák és demokratizálódási folyamatok a világban
 A globalizáció társadalmi és gazdasági hatásai
 Társadalmi konfliktusok szociálpszichológiája
 A társadalom megismerésének elméletei
 Szakmódszertan gyakorlata
 Nemzeti és nemzetiségi politika Közép- és Kelet Európában
 A biológiai és a társadalmi nem (gender)
 Társadalom rétegződése és mobilitása
 Tudásgazdaság
 Társadalom- és szociálpolitika
 Az esélyegyenlőség az EU-ban
 Tárgyalástechnika és konfliktuskezelés
 Szakmódszertan elmélete
 Iskolai gyakorlat
 Zárószigorlat
 Gazdaságpolitika
 A kommunikáció interdiszciplináris területei
 Európai civilizációs tanulmányok

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok