Header

A főiskolai karok, intézetek és tanszékek
Bölcsészettudományi Főiskolai Kar
Dékán: dr. Mózes Mihály habilitált tszv. egyetemi tanár
Tel.: 36/520-400/2055
E-mail:

Dékánhelyettes: dr. Zimányi Árpád tszv. főiskolai tanár
Tel.: 36/520-400/2067
E-mail:

Kari titkár: Gyurkó Gézáné
Tel.: 36/520-400/2021
E-mail:
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Intézetigazgató: dr. Zimányi Árpád főiskolai tanár
Telefon: 36/520-476 vagy 520-400/2067
E-mail:

Világirodalom Tanszék (A épület, Eger, Eszterházy tér 1.)
Tanszékvezető: dr. Tüskés Gábor egyetemi docens
Tel.: 36/520-400/2065

Magyar Irodalomtudományi Tanszék (A épület, Eger, Eszterházy tér 1.)
Tanszékvezető: dr. Szentesi Zsolt főiskolai tanár
Tel.: 36/520-475
Fax: 36/520-440
E-mail:

Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék (A épület, Eger, Eszterházy tér 1.)
Tanszékvezető: dr. Eőry Vilma egyetemi tanár
Telefon: 36/520-400/2109

Magyar Nyelvészeti Tanszék (A épület, Eger, Eszterházy tér 1.)
Tanszékvezető: dr. Zimányi Árpád főiskolai tanár
Telefon: 36/520-476 vagy 520-400/2067
E-mail:
Történelemtudományi Intézet
Intézetigazgató: dr. Makai János főiskolai tanár
Tel.: 36/520-400/2173, 2185
E-mail:

Történeti Segédtudományok Tanszék (A épület, Eger, Eszterházy tér 1.)
Tanszékvezető: dr. Petercsák Tivadar egyetemi docens
Tel.: 36/520-400/2059
E-mail:

Ókor- és Középkori Egyetemes Történeti Tanszék (A épület, Eger, Eszterházy tér 1.)
Tanszékvezető: dr. Makai János főiskolai tanár
Tel.: 36/520-400/2173, 2185
E-mail:

Új- és Modernkori Egyetemes Történeti Tanszék (A épület, Eger, Eszterházy tér 1.)
Tanszékvezető: dr. Kiss László főiskolai tanár
Tel.: 36/520-400/2061, 2185
E-mail:

Középkori -és Újkori Magyar Történelem Tanszék
Tanszékvezető: dr. Gebei Sándor habilitált egyetemi tanár
Tel.: 36/520-400/2058, 2059
E-mail:

Modernkori Magyar Történelem Tanszék
Tanszékvezető: dr. Mózes Mihály habilitált egyetemi tanár
Tel.: 36/520-400/2076
E-mail:
Önálló tanszékek
Amerikanisztika Tanszék (B épület, Eger, Egészségház u. 4.)
Tanszékvezető: dr. Tarnóc András egyetemi docens
Telefon: 520-460 vagy 520-400/3030 mellék
E-mail:

Anglisztika Tanszék (B épület, Eger, Egészségház u. 4.)
Tanszékvezető: dr. Antal Éva főiskolai tanár
Tel.: 36/520-400 / 3017
E-mail:

Francia Nyelv és Irodalom Tanszék (B épület, Eger, Egészségház u. 4.)
Tanszékvezető: Novotnyné dr. Vágási Margit főiskolai tanár
Telefon: 36/520-468 vagy 520-400/3048
E-mail:

Német Nyelv és Irodalom Tanszék (B épület, Eger, Egészségház u. 4.)
Tanszékvezető: dr. Harsányi Mihály főiskolai docens
Tel.: 36/520-480
E-mail:

Ének-zene Tanszék (A épület, Eger, Eszterházy tér 1.)
Tanszékvezető: Dr. Gábos Judit főiskolai tanár
Tel.: 36/520-400, 2029, 2031, 2032, 2034 mellék; 36/520-464
E-mail:

Vizuális Művészeti Tanszék (Eger, Leányka u. 2.)
Tanszékvezető: dr. Erőss István főiskolai docens
Tel.: 36/520-485 vagy 36/520-400 /4106, 4107, 4108
E-mail:

Filozófia Tanszék (D épület, Eger, Leányka u. 6. 103-106-os szobák)
Tanszékvezető: dr. Loboczky János habil főiskolai tanár
Telefon: 36/520-434, vagy 520-400/3069
E-mail:
Gazdaság- és Társadalomtudományi Főiskolai Kar
Dékán: dr. Zám Éva tszv. főiskolai tanár
Tel.: 36/520-473, vagy 520-400/3086
E-mail:

Dékánhelyettes: dr. Kádek István főiskolai tanár
Tel.: 36/523-416, vagy 520-400/3090
E-mail:

Kari titkár: Szajlai Erzsébet
Tel.: 36/520-444, vagy 520-400/3087
E-mail:
Gazdaságtudományi intézet
Intézetigazgató: dr. Zám Éva főiskolai tanár
Tel.: 36/520-473, vagy 520-400/3086
E-mail:

Vállalkozás-gazdaságtan Tanszék (B épület, Eger, Egészségház u. 4.)
Tanszékvezető: dr. Kacsó Erzsbet főiskolai tanár
Tel.: 36/523-416 vagy 36/520-400/3085
E-mail:

Közgazdaságtan és Jog Tanszék (B épület, Eger, Egészségház u. 4.)
Tanszékvezető: dr. Kádek István főiskolai tanár
Tel.: 36/520-400/3090
E-mail:

Erőforrás-Gazdaságtan és Jog Tanszék (B épület, Eger, Egészségház u. 4.)
Tanszékvezető: dr. Szlávik János habilitált egyetemi tanár
Tel.: 36/520-400/3084
E-mail:

Turizmus Tanszék (B épület, Eger, Egészségház u. 4.)
Tanszékvezető: dr. Kovács Tibor főiskolai docens
Tel.: 36/520-400
E-mail:

Szakmai Idegen Nyelvi Csoport (B épület, Eger, Egészségház u. 4.)
Csoportvezető: dr. Tóth Éva főiskolai docens
Tel.: 36/520-400/3081
E-mail:
Önálló tanszékek
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (B épület, Eger, Egészségház u. 4.)
Tanszékvezető: dr. Pólya Tamás egyetemi docens
Tel.: 36/520-400/3039
E-mail:

Politológia Tanszék (B épület, Eger, Egészségház u. 4.)
Tanszékvezető: Ráczné dr. Horváth Ágnes főiskolai tanár
Tel: 36/520-436, vagy 520-400/3074
E-mail:

Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar

Dékán: dr. Estefánné dr. Varga Magdolna tszv. főiskolai tanár
Tel.: 36/520-412, vagy 520-400/3116
E-mail:

Dékánhelyettes: dr. Ludányi Ágnes főiskolai tanár
Tel.: 36/523-406, vagy 520-400/2062
E-mail:

Kari titkár: Dienes Nikolett
Tel.: 36/520-479, vagy 520-400/3123
E-mail:
Médiainformatika Intézet
Intézetigazgató: dr. Kis-Tóth Lajos tszv. habil főiskolai tanár
Tel.: 36/520-409, vagy 520-400/2087
E-mail:

Informatika Tanszék (A épület, torony Eger, Eszterházy tér 1.)
Tanszékvezető: dr. Kis-Tóth Lajos habil főiskolai tanár
Tel.: 36/520-409, vagy 520-400/2087
E-mail:

Oktatás- és Kommunikációtechnológiai Tanszék (A épület, Eger, Eszterházy tér 1.)
Tanszékvezető: dr. Forgó Sándor habil főiskolai tanár
Tel: 36/520-496, vagy 520-400/2092
E-mail:

Mozgókép Tanszék (A épület, Eger, Eszterházy tér 1.)
Tanszékvezető: dr. Szíjártó Imre főiskolai docens
Tel: 36/520-496, vagy 520-400/2092
E-mail:

Mozgókép Tanszék
(A épület, Eger, Eszterházy tér 1.)
Tanszékvezető: dr. Szíjártó Imre főiskolai docens
Tel: 36/520-496, vagy 520-400/2092
E-mail:

Regionális Informatikai Központ (A épület, Eger, Eszterházy tér 1.)
Egységvezető: Soós Tamás
Tel: (36) 520-413, vagy 520-400/2049
E-mail:

Líceum Televízió (A épület, Eger, Eszterházy tér 1.)
Stúdióvezető: Tóth Tibor
Tel: (36) 520-409, vagy 520-400/2243
E-mail:
Önálló tanszékek
Andragógiai és Közművelődési Tanszék (Érsekkerti épület, Eger, Klapka u. 9.)
Tanszékvezető:
Tel.: 36/520-400/3056
E-mail:

Neveléstudományi Tanszék (Eger, Klapka u. 9.)
Tanszékvezető: dr. Nagy Mária egyetemi tanár
Tel.: 36/520-400/3124
E-mail:

Pszichológia Tanszék (Érsekkerti épület, Eger, Klapka u. 9.)
Tanszékvezető: dr. Estefánné dr. Varga Magdolna főiskolai tanár
Tel.: 36/520-412 Fax: 36/520-484
E-mail:

Szociálpedagógia Tanszék (Érsekkerti épület, Eger, Klapka u. 9.)
Tanszékvezető: dr. Ludányi Ágnes főiskolai docens
Tel.: 36/520-400/2062; Fax: 36/520-400/2178
E-mail:

Idegen Nyelv Oktatási Csoport (Érsekkerti épület, Eger, Klapka u. 9.)

Szolgáltató szervezeti egység
Nyitott Képzési Programiroda (Érsekkerti épület, Eger, Klapka u. 9.)
Programigazgató: dr. Forgó Sándor tszv. habil főiskolai tanár
Tel.:36/520-400/2120
E-mail:
Referens: Szabó Zsuzsanna
Tel.: 36/520-400/2120
E-mail: szazsu@ektf.hu

Természettudományi Főiskolai Kar
Dékán: Dr. Liptai Kálmán tszv. főiskolai tanár
Tel.: 36/520-400/4135
E-mail:

Prodékán: dr. Orbán Sándor tszv. habil egyetemi tanár

Dékánhelyettes: dr. Kovács Emőd tszv. főiskolai docens
Tel.: 36/520-400/4132
E-mail:

Kari titkár: Busák Istvánné
Tel.: 36/520-400/4132
E-mail:
Biológiai és Földrajzi Intézet
Intézetigazgató: dr. Orbán Sándor tszv. habil egyetemi tanár
Tel: 36/520-405, vagy 520-400/4208
E-mail:

Állattani Tanszék (D épület, Eger, Leányka u. 6.)
Mb. tanszékvezető: dr. Varga János főiskolai docens
Tel.: 36/520-462 vagy 36/520-400/4163 és 4207
E-mail:

Biokémia és Molekuláris Biológia Tanszék (D épület, Eger, Leányka u. 6.)
Tanszékvezető: dr. Kiss Attila főiskolai tanár
Tel: 36/520-400/4133
E-mail:

Növényélettani Tanszék (D épület, Eger, Leányka u. 6.)
Tanszékvezető: dr. Dulai Sándor főiskolai tanár
Tel.: 36/520-400/4151
E-mail:

Növénytani Tanszék (D épület, Eger, Leányka u. 6.)
Tanszékvezető: dr. Orbán Sándor habilitált egyetemi tanár
Tel: 36/520-405, 520-400/4208
E-mail:

Földrajz Tanszék (D épület, Eger, Leányka u. 6-8.)
Tanszékvezető: Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona főiskolai docens
Tel.: 36/520-467, vagy 520-400/4158
E-mail:
Matematikai és Informatikai Intézet
Intézetigazgató: dr. Liptai Kálmán tszv. főiskolai tanár
Tel.: 36/520-486 vagy 36/520-400/4255
E-mail:

Matematika Tanszék (C épület, Eger, Leányka u. 4.)
Tanszékvezető: dr. Mátyás Ferenc habilitált főiskolai tanár
Tel.: 36/520-478 vagy 36/520-400/4223; Fax: 36/520-447
E-mail:

Alkalmazott Matematika Tanszék (D épület Eger, Leányka u. 6-8)
Tanszékvezető: dr. Liptai Kálmán főiskolai tanár
Tel.: 36/520-478 vagy 520-400/4255
E-mail:

Számítástudományi Tanszék (D épület Eger, Leányka u. 6-8)
Mb. tanszékvezető: dr. Kusper Gábor főiskolai docens
Tel.: 36/520-486 vagy 520-400/4142
E-mail:

Információtechnológia Tanszék (D épület Eger, Leányka u. 6-8.)
Tanszékvezető: dr. Kovács Emőd főiskolai docens
Tel: 36/520-486 vagy 520-400/4141
E-mail:
Testnevelési és Sporttudományi Intézet
Intézetigazgató: dr. Honfi László tszv. főiskolai docens
Tel.: 36/520-488 vagy 36/520-400/4112
E-mail:

Testkultúra-elmélet Tanszék (D épület, Eger, Leányka u. 6.)
Tanszékvezető: dr. Honfi László főiskolai tanár
Tel.: 36/520-488 vagy 36/520-400/4112
E-mail:

Sportági Tanszék (D épület, Eger, Leányka u. 6.)
Tanszékvezető: dr. Müller Anetta főiskolai docens
Tel.: 36/520-400/4178
E-mail:

Sporttudományi és Módszertani Tanszék (D épület, Eger, Leányka u. 6.)
Tanszékvezető: dr. Bíró Melinda főiskolai docens
Tel.: 36/520-400/4113
E-mail:

Környezettani Intézet

Intézetigazgató: dr. Kárász Imre tszv. habilitált egyetemi tanár
Tel.: 36/520-472 vagy 36/520-400/4168
E-mail:

Környezettudományi Tanszék (D épület, Eger, Leányka u. 6.)
Tanszékvezető: dr. Kárász Imre habilitált egyetemi tanár
Telefonszám: 36/520-472 vagy 36/520-400/4167, 4168
E-mail:

Fizika Tanszék (C épület, Eger, Leányka u. 4.)
Tanszékvezető:
Tel/fax: 36/520-447, vagy 520-400/4121
E-mail:

Kémia Tanszék (C épület, Eger, Leányka u. 4.)
Tanszékvezető: dr. Murányi Zoltán főiskolai tanár
Tel.: 36/520-471, vagy 520-400/4124
E-mail:

Idegen Nyelv Oktatási Csoport (D épület, Eger, Leányka u. 6-8.)
Szolgáltató szervezeti egység
Természettudományi Pályaorientációs és Módszertani Központ (Varázstorony)
Projektfelelős: dr. Vida József főiskolai tanár
Tel.: 36/520-400/2077
E-mail:


Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok