header

Hallgatói pályázati lehetőségek

Alapítványi pályázatok

Tanulmányi és tudományos tevékenységekre az alábbi főiskolán működő alapítványokhoz lehet pályázatot benyújtani:

Lyceum Pro Scientiis Közhasznú Alapítvány (központi)
Az Eszterházy Károly Főiskola ezt az alapítványt abból a célból hozta létre, hogy a felsőfokú szakemberképzést, a tudományos ismeretek bővítését, a nemzeti és az egyetemes kultúra közvetítését és az oktatás és gazdaság kapcsolatának fejlődését lehetőségeihez mérten felkarolja és támogassa az Eszterházy Károly Főiskolán.

Az alapítvány kuratóriumához az alábbi témákban lehet pályázatot benyújtani:
- Tudományos képzés és továbbképzés
- Tudományosan minősített oktatók foglalkoztatása
- Tudományos konferenciák és tanulmányutak
- Oktatásfejlesztés és képzéskorszerűsítés
- Hallgatói ösztöndíj

Az alapítvány kuratóriumának elnöke: Dr. Hauser Zoltán főiskolai rektor
Tel.: 36/520-400/2011

Fenomén Közhasznú Alapítvány (Filozófia Tanszék)

Humán Tőke Alapítvány (Gazdaságtudományi Intézet)

A központi és országos hallgatói pályázati lehetőségekről a Nyitott Képzési és Koordinációs Központ, a tanszéki alapítványokról pedig az illetékes tanszékeken nyújtanak bővebb információt.

A Nyitott Képzési és Koordinációs Központ pályázati csoportjának információi

A Nyitott Képzési és Koordinációs Központ amellett, hogy a széles vertikumot lefedő posztszekunder jellegű képzéseket szervezi, az intézmény pályázati tevékenységeinek a koordinálásában, illetve irányításában is vezető szerepet vállal. Ezen tevékenységi körön belül egyre növekvő igény mutatkozik a különböző hallgatói pályázatok széles körben történő megismertetése és a pályázatok menedzselésének segítése iránt. Az alábbiakban néhány olyan, a hallgatók számára a leghasznosabb pályázati csatornára hívjuk fel a figyelmet, mely minden évben megismétlődik, vagy a pályázat leadásának határideje folyamatos és a Nyitott Képzési és Koordinációs Központ a legszélesebb körű segítséget képes nyújtani. Az alkalmanként meghirdetett specifikusabb pályázatokkal a Nyitott Képzési és Koordinációs Központ, az EKF honlapjának pályázati oldalán, illetve a tanszékekhez küldött információk alapján lehet megismerkedni.

A Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány célja a közoktatás, felsőoktatás, kutatás, kultúra, közművelődés támogatása.
Pályázat egyéni/csoportos külföldi tanulmányút támogatására ("Diákcsere Mozgalomért" Szakalapítvány). Nappali tagozatos hallgatók pályázhatnak felsőfokú tanulmányaikba, szakmai, tudományos munkájukba illeszkedő, azt segítő külföldi tanulmányútjuk támogatására, illetve legalább 3 hónapos féléváthallgatások és legalább egyhónapos csoportos vagy egyéni szakmai gyakorlatok finanszírozására.
"Diákok a Tudományért" Szakalapítvány Célja: a felsőoktatásban kiemelkedő tudományos teljesítményt elért fiatalok alkotó, tudományos tevékenységének segítése.

"Kollégiumokért" Szakalapítvány a felsőoktatási kollégiumok értelmiségformáló szerepét kívánja segíteni, a kollégiumi öntevékeny csoportok működését, kollégiumi rendezvények szervezését, önnevelő közösségi megmozdulásokat, kollégiumi hagyományok ápolását támogatja. A Szakalapítvány pártolja a kollégiumok társadalmasítását, a hallgatói önkormányzatok erősítését célzó törekvéseket, az erre irányuló mozgalmakat.
Hátrányos helyzetű diákok támogatása: A pályázó nem rendelkezhet semmiféle önálló keresettel. A hátrányos helyzet megítélése a vonatkozó rendelkezések alapján történik. Pályázni lehet személyenként maximum 1 témában 40 000 Ft vagy 80 000 Ft értékű támogatási csomagra. (ENIAC Oktatóközpont 9400 Sopron, Újteleki u. 29.)

A Soros Alapítvány pályázatai negyedévente kerülnek kiírásra, melyek között a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, illetve hátrányos helyzetű hallgatók számára számos ösztöndíj-lehetőség kínálkozik. A külföldi ösztöndíjprogramokba történő bekapcsolódás rész-stúdiumok eltöltését teszi lehetővé egy külföldi partnerintézményben.

A Magyar Ösztöndíj Bizottság külföldi, hosszabb időtartamú ösztöndíjas tanulmányutak, rövid időtartamú szakmai programok, illetve nyári egyetemeken való részvétel finanszírozásában nyújt segítséget. A legátfogóbb és leginkább reális lehetőségeket a DAAD, illetve az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány programjai kínálják.

A Nemzetközi Kapcsolatok Központjának pályázati információi:
A legjobb teljesítményt nyújtó, és valamely világnyelv kommunikációs szintű ismeretét bíró hallgatók bekapcsolódhatnak az EKF és számos külföldi partnerintézmény együttműködésén alapuló LLLP/Erasmus programba, melynek keretében egy külföldi felsőoktatási intézményben tölthetnek részstúdiumokat. További részletes információ található a főiskolai weboldal (www.ektf.hu) Nemzetközi Kapcsolatok Központja alpontjában.

Pályázat Külföldi Tanulmányút Támogatására: Az 1/2007 (II. 15.) számú Rektori Utasítás alapján a Főiskola hallgatói pályázhatnak külföldi tanulmányutak támogatására. A pályázat célja, hogy a hallgatók nemzetközi oktatási és kulturális cseretevékenységét támogassa. A pályázat lebonyolítói a Tanulmányi és Információs Központ, illetve a Nemzetközi Kapcsolatok Központja. A pályázat önállóan és csoportosan is benyújtható. A pályázat további feltételeiről, az elbírálás menetéről, illetve a pályázható összegről további részletes információ található a főiskolai weboldal (www.ektf.hu) Nemzetközi Kapcsolatok Központja alpontjában.

Bővebb felvilágosítás:
Nemzetközi Kapcsolatok Központja
Tel: 36-520-427, 520-400/2038
e-mail:


Általános tájékoztató Tanegységlisták Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok