Header

Szakfelelősök

Szak Szakfelelős
Bölcsészettudományi Kar
Anglisztika BA Dr. Vermes Albert
Ének zene BA Dr. Gábos Judit
Elektronikus ábrázolás BA Szurcsik József
Képi ábrázolás BA Földi Péter
Germanisztika BA Dr. Harsányi Mihály
Magyar BA Dr. Zimányi Árpád
Romanisztika (francia)BA Novotnyné dr. Vágási Margit
Szabad bölcsészet BA Dr. Loboczky János
Történelem BA Dr. Gebei Sándor
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Emberi erőforrások BA Dr. Kádek István
Gazdálkodási és menedzsment BA Dr. Zám Éva
Kommunikáció és médiatudomány BA Dr. Varga Gyula
Mozgóképkultúra és médiaismeret BA Dr. Szíjártó Imre
Nemzetközi tanulmányok BA Ráczné dr. Horváth Ágnes
Turizmus-vendéglátás BA Dr. Kovács Tibor
Felsőfokú szakképzések
Idegenforgalmi szakmenedzser Tóthné Igó Zsuzsanna
Intézményi kommunikátor Dr. Varga Gyula
Vállalkozási szakügyintéző Túróczi Gabriella
Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar
Andragógia BA Dr. Kopf László
Informatikus könyvtáros BA Dr. Kis-Tóth Lajos
Pedagógia BA Dr. Nagy Mária
Szociálpedagógia BA Dr. Ludányi Ágnes
Felsőfokú szakképzések
Csecsemő- és kisgyermeknevelő, gondozó Dr. Dávid Mária
Ifjúságsegítő Dr. Hanák Zsuzsanna
Médiatechnológus asszisztens Dr. Forgó Sándor
Természettudományi Kar
Biológia BSc Dr. Orbán Sándor
Földrajz BSc Dr. Tóth Géza
Kémia BSc Dr. Rácz László
Környezettan BSc Dr. Kárász Imre
Matematika BSc Dr. Mátyás Ferenc
Programtervező informatikus BSc Dr. Holovács József
Sportszervező BSc Dr. Müller Anetta
Testnevelő-edző BSc Dr. Szabó Béla
Felsőfokú szakképzések
Bortechnológus Dr. Rácz László
Élelmiszeripari menedzser Dr. Csutorás Csaba
Hulladékgazdálkodási technológus Dr. Murányi Zoltán
Logisztikai műszaki menedzserasszisztens Juhász Tibor
Web-programozó Dr. Kusper Gábor
 
Mester tanári szakok
Szakképzettség felelős
okleveles magyartanár Dr. Zimányi Árpád
okleveles angoltanár Dr. Vermes Albert
okleveles történelemtanár Dr. Gebei Sándor
okleveles kommunikációtanár Dr. Varga Gyula
okleveles ének-zene tanár Dr. Gábos Judit
okleveles mozgóképkultúra- és
médiaismeret-tanár
Dr. Szíjjártó Imre
okleveles etikatanár (erkölcstantanár) Dr. Loboczky János
okleveles játék- és szabadidő-szervező tanár Dr. Juhász Erika
a multikulturális nevelés okleveles tanára Dr. Lachata István
az inkluzív nevelés okleveles tanára Dr. Estefánné dr. Varga Magdolna
okleveles család- és gyermekvédő tanár Dr. Szilágyi István
okleveles tehetségfejlesztő tanár Dr. Hatvani Andrea
okleveles kollégiumi nevelőtanár Dr. Balázs Sándor
a pedagógiai értékelés és mérés
okleveles tanára
Dr. Kis-Tóth Lajos

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok