INFORMÁCIÓS FÓRUMOK A FŐISKOLÁN

WEB-rádió

Az Eszterházy Károly Főiskolán a Diáktanácsadó és Programszervező Iroda kezdeményezésére, 2002. március 16-án, a Sajtónaphoz kapcsolva kezdte meg működését a WEB-rádió. Az adás műsorvezetői a kommunikáció szakos III-IV. éves elektronikus szakirányt választott főiskolások. Az adásidőt tekintve minden csütörtökön délután 17-19 óráig várja friss műsorral a hallgatókat. A műsor a főiskola belső hálózatára telepített számítógépeken hallgatható, de csak beépített hangkártya esetén. A WEB-rádió főszerkesztője Herzog Csilla, a műszaki-technikai főszerkesztő Komló Csaba.
Folyamatosan várjuk a szerkesztőségbe azon hallgatók jelentkezését, akik érdeklődnek a rádiózás iránt, és akik megbízható, illetve agilis munkatársai lennének egy alakulóban lévő csapatnak.
Jelentkezésüket a következő címre küldjék: Herzog Csilla EKF Kommunikáció Tanszék, a borítékra írják rá "WEB-rádió". A jelentkezésükben jelöljék meg elérhetőségeiket (levélcím, ill. mobil szám), illetve, hogy milyen érdeklődési körük van!

Líceum Televízió

Hosszas szakmai és technikai előkészületek után 2003. május 1-jén megkezdte működését az Eszterházy Károly Főiskola saját üzemeltetésű televíziója, a Líceum TV, amely minden kedden és pénteken sugározza műsorát a Képhír csatornáján 20 és 22 óra között, a köztes időszakokban folyamatos ismétlésekkel.
A Líceum Televízió megjelenésében, műsorszerkezetében fiatalos, dinamikus kíván lenni, és egyben ötvözni szeretné a főiskola tradícióit, értékrendjét a jelenkorban.
Tóth Tibor, a tévé stúdióvezetője, bízik abban, hogy a kezdeti nehézségek ellenére sok nézőt vonzanak a képernyő elé, a főként főiskolai hallgatók által készített műsorok. Funkcióját tekintve a televízió egyrészt oktatási céllal jött létre, hogy elősegítse a hallgatók gyakorlati képzésben való részvételét, másrészt pedig a főiskola külső és belső kommunikációjának fejlődését várják tőle.
A stáb állandó munkatársai Tóth Tibor és Borbás László mellett, a munkába folyamatosan bekapcsolódik Herzog Csilla, a WEB-rádió főszerkesztője, Barna Béla a Líceumi Paletta főszerkesztője, és Jónás Zoltán kulturális programigazgató is. A műsorok készítésében részt vevő hallgatók egyrészt azokból tevődnek össze, akik valamilyen tanegység keretében gyakorlatukat a tévénél teljesítik (kommunikáció, művelődésszervező és rajz szakosok) és vannak olyan hallgatók is, akik önként jelentkeznek munkatársnak, és vállalnak közreműködést.

A tévének van honlapja, ami a főiskola honlapjáról (www.ektf.hu) érhető el, ott is lehet tájékozódni a műsorról, egyebekről, ha tartalommal feltöltődik. A műsor még a Képhírben és a Heves Megyei Hírlap hasábjain is olvasható.

Líceumi Paletta

Az egri főiskola közéleti lapja. Megjelenik havonta. A főiskola internetes portálján külön oldala található, amelyen megtekinthetőek a friss és a régebbi számok egyaránt.

KAPCSOLATTARTÁS A VÉGZETT HALLGATÓKKAL

Az Egri Lyceum Baráti Köre (Alumni Circle Agriensi)

A kör létrehozásának célja az volt, hogy fórumot teremtsünk az egri öregdiákok számára, mely életre szólóan biztosítja a főiskolához kapcsolódás lehetőségét!
A baráti kör feladata, hogy összefogja és egyesítse az Alma Mater hallgatóit és öregdiákjait az egri főiskola céljainak megvalósításáért.
Az egyesület várja mindazokat, akik 1948 óta a főiskola hallgatói voltak; akik nappali, levelező, esti tagozaton, vagy távoktatási formában végeztek Egerben, illetve kihelyezett képzési helyeinken, alapképzési szakon, szakirányú továbbképzési szakon vagy más továbbképzési formában vettek részt, továbbá, jelenlegi hallgatóinkat; a főiskola aktív és nyugdíjas dolgozóit; gyakorlóiskoláink pedagógusait; volt hallgatóink házastársát, családtagjait, barátait, tehát mindazokat, akik szívügyüknek tekintik az egri főiskola eredményes tevékenységét.

A baráti körhöz tagként csatlakozni különböző formákban lehet:
– pártoló tagként (a tagság díjmentes)
– bázis tagként (a tagdíj évi 1000 Ft)
– aktív tagként (a tagdíj évi 5000 Ft)
– támogató tagként (a tagdíj évi 10 000 Ft)

A tagsággal az alábbi kedvezmények járnak:
– Rendszeres információk küldése a főiskola életéről.
– A főiskolai ajándéktárgyakat kedvezményesen vásárolhatják.
– A főiskola múzeumait kedvezményesen látogathatják.
– Részt vehetnek a főiskola tudományos, kulturális és sportprogramjain.

További információk a baráti kör honlapján olvashatók.