A FŐISKOLAI KAROK, INTÉZETEK ÉS TANSZÉKEK

Bölcsészettudományi Főiskolai Kar

Dékán: dr. Mózes Mihály habilitált tszv. egyetemi tanár
Tel.: 36/520-400/2055
E-mail: mozes@ektf.hu

Dékánhelyettes: dr. Zimányi Árpád tszv. főiskolai tanár
Tel.: 36/520-400/2067
E-mail: mnyelv@ektf.hu

Kari titkár: Gyurkó Gézáné
Tel.: 36/520-400/2021
E-mail: gyurko@ektf.hu

A kar intézetei és az intézetekhez tartozó tanszékek

Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

Intézetigazgató: dr. Zimányi Árpád főiskolai tanár
Telefon: 36/520-476 vagy 520-400/2067
E-mail: mnyelv@ektf.hu

Világirodalom Tanszék (A épület, Eger, Eszterházy tér 1.)
Tanszékvezető: dr. Tüskés Gábor egyetemi docens
Tel.: 36/520-400/2065

Magyar Irodalomtudományi Tanszék (A épület, Eger, Eszterházy tér 1.)
Tanszékvezető: dr. Szentesi Zsolt főiskolai tanár
Tel.: 36/520-475
Fax: 36/520-440
E-mail: mirod@ektf.hu

Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék (A épület, Eger, Eszterházy tér 1.)
Tanszékvezető: dr. Tolcsvai Nagy Gábor egyetemi tanár
Telefon: 36/520-400/2109

Magyar Nyelvészeti Tanszék (A épület, Eger, Eszterházy tér 1.)
Tanszékvezető: dr. Zimányi Árpád főiskolai tanár
Telefon: 36/520-476 vagy 520-400/2067
E-mail: mnyelv@ektf.hu

Történelemtudományi Intézet

Intézetigazgató: dr. Makai János főiskolai tanár
Tel.: 36/520-400/2173, 2185
E-mail: etori@ektf.hu

Történeti Segédtudományok Tanszék (A épület, Eger, Eszterházy tér 1.)
Tanszékvezető: dr. Bán Péter címzetes főiskolai tanár
Tel.: 36/520-400/2059
E-mail: mtori@ektf.hu

Ókor- és Középkori Egyetemes Történeti Tanszék (A épület, Eger, Eszterházy tér 1.)
Tanszékvezető: dr. Makai János főiskolai tanár
Tel.: 36/520-400/2173, 2185
E-mail: etori@ektf.hu

Új- és Modernkori Egyetemes Történeti Tanszék (A épület, Eger, Eszterházy tér 1.)
Tanszékvezető: dr. Kiss László főiskolai tanár
Tel.: 36/520-400/2061, 2185
E-mail: etori@ektf.hu

Középkori –és Újkori Magyar Történelem Tanszék
Tanszékvezető: dr. Gebei Sándor habilitált egyetemi tanár
Tel.: 36/520-400/2058, 2059
E-mail: mtori@ektf.hu

Modernkori Magyar Történelem Tanszék
Tanszékvezető: dr. Mózes Mihály habilitált egyetemi tanár
Tel.: 36/520-400/2076
E-mail: mozes@ektf.hu

Önálló tanszékek

Amerikanisztika Tanszék (B épület, Eger, Egészségház u. 4.)
Tanszékvezető: dr. Tarnóc András főiskolai docens
Telefon: 520-460 vagy 520-400/3030 mellék
E-mail: ami@ektf.hu

Anglisztika Tanszék (B épület, Eger, Egészségház u. 4.)
Tanszékvezető: dr. Antal Éva főiskolai docens
Tel.: 36/520-400 / 3017
E-mail: antaleva@ektf.hu

Francia Nyelv és Irodalom Tanszék (B épület, Eger, Egészségház u. 4.)
Tanszékvezető: Novotnyné dr. Vágási Margit főiskolai tanár
Telefon: 36/520-468 vagy 520-400/3048
E-mail: francia@ektf.hu

Német Nyelv és Irodalom Tanszék (B épület, Eger, Egészségház u. 4.)
Tanszékvezető: dr. Harsányi Mihály főiskolai docens
Tel.: 36/520-480
E-mail: nemet@ektf.hu

Ének-zene Tanszék (A épület, Eger, Eszterházy tér 1.)
Tanszékvezető: Dr. Gábos Judit főiskolai tanár
Tel.: 36/520-400, 2029, 2031, 2032, 2034 mellék; 36/520-464
E-mail: enek@ektf.hu

Rajz Tanszék (Eger, Leányka u. 2.)
Tanszékvezető: Szurcsik József Munkácsy-díjas festőművész
Tel.: 36/520-485 vagy 36/520-400 /4106, 4107, 4108
E-mail: rajz@ektf.hu

Filozófia Tanszék (D épület, Eger, Leányka u. 6. 103-106-os szobák)
Tanszékvezető: dr. Loboczky János főiskolai tanár
Telefon: 36/520-434, vagy 520-400/3069
E-mail: filo@ektf.hu loboczky@ektf.hu

Gazdaság- és Társadalomtudományi Főiskolai Kar

Dékán: dr. Zám Éva tszv. főiskolai tanár
Tel.: 36/520-473, vagy 520-400/3086
E-mail: titkar@ektf.hu

Dékánhelyettes: dr. Kádek István főiskolai tanár
Tel.: 36/523-416, vagy 520-400/3090
E-mail: kozgazd@ektf.hu

Kari titkár: Szajlai Erzsébet
Tel.: 36/520-444, vagy 520-400/3087
E-mail: titkar@ektf.hu

Gazdaságtudományi intézet

Intézetigazgató: dr. Zám Éva tszv. főiskolai tanár
Tel.: 36/520-473, vagy 520-400/3086
E-mail: titkar@ektf.hu

Vállalkozás-gazdaságtan Tanszék (B épület, Eger, Egészségház u. 4.)
Tanszékvezető: dr. Zám Éva főiskolai tanár
Tel.: 36/520-400/3086
E-mail: zam@ektf.hu

Marketing és Európai Gazdasági Kapcsolatok Tanszék (B épület, Eger, Egészségház u. 4.)
Tanszékvezető: dr. Gaál Béla habilitált főiskolai tanár
Tel.: 36/520-400/3082
E-mail:gaalb@ektf.hu

Közgazdaságtan Tanszék (B épület, Eger, Egészségház u. 4.)
Tanszékvezető: dr. Kádek István főiskolai docens
Tel.: 36/520-400/3090
E-mail: kadek@ektf.hu

Erőforrás-Gazdaságtan és Jog Tanszék (B épület, Eger, Egészségház u. 4.)
Tanszékvezető: dr. Szlávik János habilitált egyetemi tanár
Tel.: 36/520-400/3084
E-mail: szlavik@eik.bme.hu

Szakmai Idegen Nyelvi Csoport (B épület, Eger, Egészségház u. 4.)
Csoportvezető: Tóth Éva főiskolai adjunktus
Tel.: 36/520-400/3081
E-mail: gti_gazdnyelv@ektf.hu

Önálló tanszékek

Kommunikáció Tanszék (B épület, Eger, Egészségház u. 4.)
Tanszékvezető: dr. Varga Gyula főiskolai tanár
Tel.: 36/520-400/3039
E-mail: hvgy@ektf.hu

Médiatudományi Tanszék (B épület, Eger, Egészségház u. 4.)
Tanszékvezető: Martin József főiskolai tanár
Tel.: 36/520-483, 520-400/3055
E-mail: komm@ektf.hu

Politológia Tanszék (B épület, Eger, Egészségház u. 4.)
Tanszékvezető: Ráczné dr. Horváth Ágnes főiskolai tanár
Tel: 36/520-436, vagy 520-400/3074
E-mail: politologia@ektf.hu

Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar

Dékán: dr. Estefánné dr. Varga Magdolna tszv. főiskolai tanár
Tel.: 36/520-412, vagy 520-400/3116
E-mail: estefan@ektf.hu

Dékánhelyettes: dr. Ludányi Ágnes főiskolai tanár
Tel.: 36/523-406, vagy 520-400/2062
E-mail: lag@ektf.hu

Kari titkár: Dienes Nikolett
Tel.: 36/520-479, vagy 520-400/3123
E-mail: dienesn@ektf.hu

Médiainformatika Intézet

Intézetigazgató: dr. Kis-Tóth Lajos tszv. főiskolai tanár
Tel.: 36/520-409, vagy 520-400/2087
E-mail: ktoth@ektf.hu

Informatika Tanszék (A épület, torony Eger, Eszterházy tér 1.)
Tanszékvezető: dr. Kis-Tóth Lajos főiskolai tanár
Tel.: 36/520-409, vagy 520-400/2087
E-mail: ktoth@ektf.hu

Oktatás- és Kommunikációtechnológiai Tanszék (A épület, Eger, Eszterházy tér 1.)
Tanszékvezető: dr. Hauser Zoltán főiskolai tanár
Tel: 36/520-496, vagy 520-400/2092
E-mail: hauser@ektf.hu

Regionális Informatikai Központ (A épület, torony Eger, Eszterházy tér 1.)
Egységvezető: Soós Tamás
Tel: (36) 520-413, vagy 520-400/2049
E-mail: tom@ektf.hu

Önálló tanszékek

Andragógiai és Közművelődési Tanszék (B épület, Eger, Egészségház u. 4.)
Tanszékvezető: dr. Juhász Erika főiskolai docens
Tel.: 36/520-400/3056
E-mail: kozmuv@ektf.hu

Neveléstudományi Tanszék (Eger, Klapka u. 9.)
Tanszékvezető: dr. Nagy Mária egyetemi tanár
Tel.: 36/520-400/3124
E-mail: nagymaria@ektf.hu

Pszichológia Tanszék (B épület, Eger, Egészségház u. 4.)
Tanszékvezető: dr. Estefánné dr. Varga Magdolna főiskolai tanár
Tel.: 36/520-412 Fax: 36/520-484
E-mail: pszicho@ektf.hu

Szakképzési Pedagógiai Tanszék
Tanszékvezető: dr. Bartus Zsolt
Tel.: 36/520-412

Szociálpedagógia Tanszék (A épület, Eger, Eszterházy tér 1.)
Tanszékvezető: dr. Ludányi Ágnes főiskolai docens
Tel.: 36/520-400/2062; Fax: 36/520-400/2178
E-mail: szocped@ektf.hu

Természettudományi Főiskolai Kar

Dékán: Dr. Liptai Kálmán tszv. főiskolai tanár
Tel.: 36/520-400/4135
E-mail: liptaik@ektf.hu

Prodékán: dr. Orbán Sándor tszv. egyetemi tanár

Dékánhelyettes: dr. Kovács Emőd tszv. főiskolai docens
Tel.: 36/520-400/4132
E-mail: emod@ektf.hu

Kari titkár: Busák Istvánné
Tel.: 36/520-400/4132
E-mail: maja@ektf.hu

A kar intézetei és az intézetekhez tartozó tanszékek

Biológiai és Földrajzi Intézet

Intézetigazgató: dr. Orbán Sándor tszv. habilitált egyetemi tanár
Tel: 36/520-405, vagy 520-400/4208
E-mail: novtan@ektf.hu

Állattani Tanszék (D épület, Eger, Leányka u. 6.)
Tanszékvezető: dr. Andrikovics Sándor habilitált főiskolai tanár
Tel.: 36/520-462 vagy 36/520-400/4163
E-mail: alltan@ektf.hu

Biokémia és Molekuláris Biológia Tanszék (D épület, Eger, Leányka u. 6.)
Tanszékvezető: dr. Kiss Attila főiskolai tanár
Tel: 36/520-400/4133
E-mail: attkiss@ektf.hu

Növényélettani Tanszék (D épület, Eger, Leányka u. 6.)
Tanszékvezető: dr. Mustárdy László habilitált egyetemi tanár
Tel.: 36/520-400/4151

Növénytani Tanszék (D épület, Eger, Leányka u. 6.)
Tanszékvezető: dr. Orbán Sándor habilitált egyetemi tanár
Tel: 36/520-405, 520-400/4208
E-mail: novtan@ektf.hu

Földrajz Tanszék (D épület, Eger, Leányka u. 6-8.)
Tanszékvezető: Dr. Pozder Péter főiskolai docens
Tel.: 36/520-467, vagy 520-400/4158
E-mail: foldr@ektf.hu

Matematikai és Informatikai Intézet

Intézetigazgató: dr. Liptai Kálmán tszv. főiskolai tanár
Tel.: 36/520-486 vagy 36/520-400/4255
E-mail: liptaik@ektf.hu

Matematika Tanszék (C épület, Eger, Leányka u. 4.)
Tanszékvezető: dr. Mátyás Ferenc habilitált főiskolai tanár
Tel.: 36/520-478 vagy 36/520-400/4223; Fax: 36/520-447
E-mail: matek@ektf.hu

Alkalmazott Matematika Tanszék (D épület Eger, Leányka u. 6-8)
Tanszékvezető: dr. Liptai Kálmán főiskolai tanár
Tel.: 36/520-478 vagy 520-400/4255
E-mail: liptaik@ektf.hu

Számítástudományi Tanszék (D épület Eger, Leányka u. 6-8)
Mb. tanszékvezető: dr. Kusper Gábor főiskolai adjunktus
Tel.: 36/520-486 vagy 520-400/4142
E-mail: szamtech@ektf.hu

Információtechnológia Tanszék (D épület Eger, Leányka u. 6-8.)
Tanszékvezető: dr. Kovács Emőd főiskolai docens
Tel: 36/520-486 vagy 520-400/4141
E-mail: emod@ektf.hu

Testnevelési és Sporttudományi Intézet

Intézetigazgató: dr. Honfi László tszv. főiskolai docens
Tel.: 36/520-488 vagy 36/520-400/4112
E-mail: tesi@ektf.hu

Testkultúra-elmélet Tanszék (D épület, Eger, Leányka u. 6.)
Tanszékvezető: dr. Honfi László főiskolai docens
Tel.: 36/520-488 vagy 36/520-400/4112
E-mail: tesi@ektf.hu

Sportági Tanszék (D épület, Eger, Leányka u. 6.)
Tanszékvezető: dr. Rákos Etelka főiskolai docens
Tel.: 36/520-400/4228
E-mail: tesi@ektf.hu

Sporttudományi és Módszertani Tanszék (D épület, Eger, Leányka u. 6.)
Tanszékvezető: Kristonné dr. Bakos Magdolna főiskolai tanár
Tel.: 36/520-400/4113
E-mail: kristonmagdi@ektf.hu

Környezettani Intézet

Intézetigazgató: dr. Kárász Imre tszv. egyetemi tanár
Tel.: 36/520-472 vagy 36/520-400/4168
E-mail: karasz@ektf.hu

Környezettudományi Tanszék (D épület, Eger, Leányka u. 6.)
Tanszékvezető: dr. Kárász Imre habilitált egyetemi tanár
Telefonszám: 36/520-472 vagy 36/520-400/4167, 4168
E-mail: kornytud@ektf.hu

Fizika Tanszék (C épület, Eger, Leányka u. 4.)
Tanszékvezető: dr. Ujfaludi László habitált egyetemi tanár
Tel/fax: 36/520-447, vagy 520-400/4121
E-mail: fizika@ektf.hu

Kémia Tanszék (C épület, Eger, Leányka u. 4.)
Tanszékvezető: dr. Rácz László habilitált főiskolai tanár
Tel.: 36/520-471, vagy 520-400/4124
E-mail: kemia@ektf.hu

Az Egri Hittudományi Főiskola kihelyezett tanszéke:

Hittudományi Tanszék (A épület, Eger, Eszterházy tér 1.)
Tanszékvezető: Dr. Dolhai Lajos főiskolai tanár
Tel.: 36/520-400/2096
E-mail: teologia@ektf.hu