EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

Kulturális rendezvények

Rendezvényeket szerveznek hallgatói csoportjaink szakcsoportok szerint (szakestek).
A főiskolai rendezvények szervezését a főiskola kulturális programigazgatója irányítja és fogja össze.
A hallgatói önkormányzat kulturális és szórakoztató rendezvényeket szervez az összes hallgató részére. A rendezvényekről és azok szervezési lehetőségeiről érdeklődni a FHÖK Irodában lehet.

Jegyzetbolt
(Sipotéka Könyvesbolt Eger, Érsek u.)

A jegyzetboltban vásárolhatók meg a főiskolai tanulmányokhoz szükséges jegyzetek, tankönyvek és más szakkönyvek. A tankönyv- és jegyzetvásárláshoz az első alapképzésben tankönyv- és jegyzetvásárlási támogatás illeti meg.
A főiskola a közvetlen támogatást a hallgató részére bon formájában számítógépen nyilvántartott jóváírással biztosítja, amely a jegyzetboltban teljes egészében levásárolható.
A hallgatónak az adott gazdasági évben kapott támogatást a tárgyév november 30-ig fel kell használnia. Az addig fel nem használt bonok értéke központi keretet képez, melyet azon hallgatók között osztanak fel egyenlő arányban, akik a tárgyévi támogatásokból november 30-ig legfeljebb 500 forintot nem használtak fel. Az így kapott összeget a hallgató december 15-ig használhatja fel vásárlásra.
A végzős hallgatók által fel nem használt támogatást a tárgyévben beiratkozott első éves hallgatók támogatására fordítjuk.

Múzeumok, nyári színház

A főiskolán múzeumok működnek (Csillagászati-, Épülettörténeti-, Pedagógiai-, Múzeumok és az  Főegyházmegyei Könyvtár), valamint nyáron a Líceum díszudvarán az Agria Nyári Színház rangos előadásokat rendez.

Étkezési lehetőségek a főiskolán

A főiskolán hallgatói étterem és büfé működik. Szolgáltatásait minden hallgató igénybe veheti a nyitvatartási idő alatt.
Hallgatói Étterem C épület 3300 Eger, Leányka u. 4.
Hallgatói Büfé B épület 3300 Eger, Egészségház u. 4.

Informatikai Szolgáltató Centrum (ISC)

Tevékenységi körök:

  • Fénymásolás (fóliára is), sokszorosítás
  • Nyomtatás (fóliára is): fekete-fehér, színes
  • Szkennelés: kép, szöveg, dia
  • Névjegykártya készítés
  • Spirálkötés (műanyag, fém)
  • Videódigitalizálás
  • Digitális fényképezés (kiszállással is)
  • Adat archiválás CD-re

Főiskolás emblémás tárgyak értékesítése:

Fehér és színes pólók, válltáska, baseball sapka, esernyő, bögre
Nyitva tartás: Hétfőtől-péntekig: 8-12; 13-15 óráig.

AMIT MÉG TUDNI ÉRDEMES

RÉV Szenvedélybeteg-segítő szolgálat

A RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat elsődleges feladata a szenvedélybetegsé­gekkel kapcsolatos hátrányok és kockázatok kezelése ill. csökkentése.
Ennek érdekében szolgálatunk tevékenysége kiterjed a prevenció-terápia-rehabilitáció hármas egységére.
A RÉV munkájával hozzá kíván járulni egy olyan differenciáltabb és egyben hatékonyabb segítői/ellátói rendszer kialakításához, mely jól együttműködő szervezeteken alapszik és a szenvedélybetegségek kihívásaira képes adekvát válaszokat adni.
A rászorulók az ellátást ambuláns formában, önkéntesen és az anonimitás biztosításával veszik igénybe.
A RÉV alacsonyküszöbű, pszichoszociális ellátást nyújt a szenvedélybetegek és családtagjaik részére.

Szolgáltatásaink:

Folyamatos: tanácsadás, konzultáció, pszichoterápia (egyéni, család és csoport), krízisintervenció, információ (telefonos, személyes), közvetítés, delegálás, utókezelés stb., valamint együttműködés önsegítő csoportokkal (befogadóként).
Megelőző programok, felvilágosító előadások óvodákban, iskolákban, kollégiumokban, munkahelyeken stb.
Képzések, továbbképzések: önkéntes segítőknek, szenvedélybeteg-segítőknek, pedagógusoknak stb.

Működő csoportjaink:

RÉVület - szenvedélybeteg fiatalok kiscsoportos reszocializációja.
RÉVület színház - drogfogyasztó, ill. veszélyeztetett fiatalok amatőr színköre és előadása a EGAL CULT Clubban.
KISBAGOLY csoport - szenvedélybeteg családokban nevelkedő gyerekek és serdülők prevenciós, ill. reszocializációs csoportja
Komplex családgondozás - szenvedélybeteg családok pszichoszociális ellátása (családlátogatás, szociális ügyintézés, konzultációk, szabadidős programok)
Kortárs-segítő csoport - (középiskolás és főiskolás korosztály körében)
MÁSNAP Önsegítő Csoport - névtelen alkoholisták önsegítő csoportja

RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
3300 Eger, Kolozsvári u. 49. Tel/fax: 36/321-577
E-mail: egerrev@mail.matav.hu